Spolek Renner a počátky strakonických parků

Jiří Kupka – 19. století je dobou, kdy se veřejnost začíná intenzivněji zajímat o kvalitu prostředí a městskou zeleň. Výraznou úlohu hrají v mnoha městech okrašlovací spolky. Jedním z nejstarších je i strakonický spolek Renner. S výsledky jeho činnosti se setkáváme ve městě dodnes.

 Více informací viz www.muzeum-st.cz. Vstupné 20/10 Kč (členové muzejního spolku zdarma). Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, společenský sál.

Datum: 
Čtvrtek, Únor 6, 2020 - 17:00
Oddělení: