Zelené otazníky "Voda ztracená a vrácená - jak můžeme s pomocí šumavských mokřadů zadržovat vodu v krajině?"

Jaký dopad na vodní režim a společnost má v době klimatické změny mizení mokřadů z naší krajiny? Jakým způsobem je možné kdysi odvodněné mokřady včetně unikátních rašelinišť obnovit a zachránit? Jaké projekty se realizují v CHKO a NP Šumava? Přednášet a odpovídat na dotazy bude geobotanička RNDr. Iva Bufková. ŠK, společenský sál.

Datum: 
Středa, Únor 13, 2019 - 18:00