ZRUŠENO / Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 - 1948

Jan Ciglbauer – Mimořádný lidový soud České Budějovice patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v ČSR trestající kolaboranty, udavače a válečné zločince. V letech 1945 - 1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé a čím se provinili? Vstupné 20/10 Kč (členové muzejního spolku zdarma). Více informací viz www.muzeum-st.cz. Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, společenský sál.

Datum: 
Čtvrtek, Březen 26, 2020 - 17:00
Oddělení: