30 let časopisu Kamarád

Víte, že oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny už 30 let vydává časopis pro děti a jejich rodiče Kamarád? Zde můžete nahlédnout do jeho 61. čísla: http://www.knih-st.cz/content/kamarad-2, předchozí čísla najdete zde: http://www.knih-st.cz/kamarad nebo v papírové podobě přímo na oddělení pro děti nebo na čítárně, studovně či na pobočce Za Parkem.