Dobrovolníci z gymnázia pomáhají dětem s přípravou do školy.

 

Nerozumíš dobře tomu, co jste probírali ve škole? Chceš si něco zopakovat, a nemáš s kým? Nevíš si rady s úkolem? Tak přijď do knihovny, kde ti rádi pomůžeme.

Pravidelně jednou týdně najdou děti ve svém oddělení Šmidingerovy knihovny proškolené dobrovolníky, kteří jim individuálně pomohou, s čímkoliv budou potřebovat. Tato pomoc je otevřena všem dětem, které ve škole momentálně něčemu nerozumí.

Děti nemusí (ale mohou) docházet pravidelně, mohou klidně přijít jen občas, když právě něco neví. Není potřeba žádná přihláška. Pomoc mohou využít i bez předchozí domluvy každou středu od 16 do 18 hodin, kdy jsou dobrovolníci v knihovně přítomni.

 

Jedná se o společný projekt Šmidingerovy knihovny a organizace Nová škola, o.p.s. a je otevřen dětem mladšího školního věku z okolí. 

 

Projekt Společně v knihovně vznikl v roce 2014 a úspěšně funguje na několika pobočkách Městské knihovny v Praze.

Projektu, jenž vymyslela Městská knihovna v Mikulově, se účastníme od roku 2015. Jeho smyslem je zpříjemnit lidem cestování, dát „nevyužitým“ knihám další šanci na nalezení nových čtenářů, nabídnout novou službu veřejnosti a popularizovat čtení. Jedná se o knihy, které jsou vyřazené z fondu knihovny nebo to jsou dary občanů, které knihovna již neupotřebí. Za knihy se nic neplatí, cestující si je mohou půjčit a vrátit je zpět či na jiné nádraží zapojené v projektu nebo si je mohou nechat. Případně mohou také do knihovničky přinést svoje knížky.

Cílem projektu je, aby si knihovnička žila „svým vlastním životem“, nicméně my projekt zaštiťujeme a zodpovídáme za jeho provoz. Pracovníci knihovny pravidelně vzhled a obsah knihovničky kontrolují, případně doplňují.

Knihovnička je umístěna v hale strakonického vlakového nádraží

Původní inspirací pro vznik různých knihobudek a miniknihoven je americký projekt nazvaný little free library. Pomalu a jistě se v minulých letech začaly první knihovničky objevovat i v Čechách, a to na různých veřejnosti přístupných místech, např. v telefonních budkách, v parcích, zdravotnických zařízeních a jiných veřejných institucích. Principem je vybrat si knihu, půjčit si ji a po čase ji buď vrátit nebo případně nahradit knihou další. Velmi obdobným projektem je Kniha do vlaku.

Cílů projektu je několik: přispět k rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, zavést novou službu pro veřejnost, zpříjemnit vnímání veřejného prostoru, popularizovat čtení a v neposlední řadě dát knihám šanci na další využití.

Strakonická mini.knihovna je umístěna v oddechové zóně Podskalí, v restauraci Zavadilka a je zapojena do projektu mini.knihovna.cz, který spravují studenti Masarykovy univerzity v Brně oboru knihovnictví a informačních studií. Pro veřejnost funguje od června 2015 a její grafický vzhled má „na svědomí“ výtvarnice Jitka Petrášová.

Projekt odstartoval v roce 2006 v Praze, ale od roku 2013 se začal rozrůstat i do dalších měst České republiky. Ambicí projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech čtou během jednoho večera známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace se usiluje o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.

Na každém místě čte populární osobnost od 18:00 do 23:00 v půlhodinových intervalech ukázku z jedné současné knihy evropského autora. Texty vybírají zahraniční kulturní instituty ze sdružení EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví, společně s profesionálním dramaturgem z nakladatelství Labyrint. Jde o nejnovější překlady současné evropské literatury vydané v posledních dvou třech letech, některé vycházejí dokonce těsně před Nocí literatury.

Noc literatury se koná každý rok vždy v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi - Světa knihy

Noc s Andersenem je dalším projektem, pomocí něhož my jako knihovna svádíme
v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Chceme dětem názorně ukázat, že číst může být i dobrodružství, že v knihovně nemusí šeptat, že si u nás můžou nejen číst, ale i hrát, tvořit nebo soutěžit.

Myšlenka hlasitého nočního předčítání se postupně rozšířila do více než 1500  knihoven, škol a domů dětí a mládeže – a to nejen v Čechách. Těší nás, že jsme součástí tak úspěšného a živoucího projektu.

http://www.nocsandersenem.cz/

https://www.facebook.com/nocsandersenem

je projektem Svazu knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti. Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pak pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pak pro děti knížka pro prvňáčka -původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována speciálně pro tento projekt a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti koupit minimálně další tři roky. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

VašeLitaratura.cz je literární magazín, který přináší svým čtenářům zajímavé články o domácí i světové literatuře. Zaměřuje se jak na beletrii pro dospělé, tak na literaturu pro nejmenší čtenáře, komiksy a odbornou literaturu. Více se dočtete na www.vaseliteratura.cz

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Více se dočtete na www.celeceskoctedetem.cz

Proč nečteme si rádi? Protože nevíme co! ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Ať jste bloudící čtenář (prostě nevíte, co číst), znuděný čtenář (prostě jste už přečetli „vše“) či přesvědčený nečtenář (prostě nečtete) – ČTEnářův SYmpatický RÁDce Vám najde „ty pravé“! Ty, které Vás pobaví a potěší. Ty, které Vás ovlivní a posunou. Ty, u kterých nebudete chápat, jak jste je mohli míjet. Ty, které si zamilujete a budete se k nim neustále vracet. Ty, které pak budete dále sami doporučovat. Více se dočtete na www.ctesyrad.cz

Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým. Více se dočtete na www.bibliohelp.cz