Poděkování

Děkujeme všem, kdo jste přispěli do sbírky ke Dni válečných veteránů v roce 2018.