Sankční poplatky

1. upomínka (nezasílá se) - děti
5,- Kč
2. upomínka - děti
20,- Kč
3. upomínka - děti
40,- Kč
upomínka ředitele - děti
50,- Kč
1. upomínka (zasílá se sms / e-mail) - dospělí
10,- Kč
2. upomínka - dospělí
30,- Kč
3. upomínka - dospělí
50,- Kč
upomínka ředitele - dospělí
100,- Kč
MVS - překročení výpůjční lhůty o každý den
10,- Kč
ztráta dokumentu
- cenu stanoví knihovník (pořizovací cena + 150,- Kč)
ztráta časopisu
- cenu stanoví knihovník (dvojnásobek pořizovací ceny)
částečné poškození knihy
- cenu stanoví knihovník
poškození nebo ztráta elektronické čtečky knih
- aktuální tržní cena, nebo nový exemplář téhož typu, popř. náklady na opravu
poškození nebo ztráta stolní hry, tématického kufříku
- aktuální tržní cena, popř. nové exempláře totožných předmětů
poškození nebo ztráta obalu CD, DVD
20,- Kč