Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechách

David Tomíček – Více informací viz www.muzeum-st.cz. Vstupné 20/10 Kč (členové muzejního spolku zdarma). Ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. ŠK, společenský sál.

Datum: 
Čtvrtek, Září 17, 2020 - 17:00
Oddělení: