Čtenářský kroužek přespal v knihovně

Děti ze čtenářského kroužku ZŠ Dukelská si 16. 6. 2023 užily přespávačku na oddělení pro děti.