Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven, aby plnily jednu z nejdůležitějších funkcí: knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Dobrovolníci z gymnázia pomáhají dětem s přípravou do školy.

 

Nerozumíš dobře tomu, co jste probírali ve škole? Chceš si něco zopakovat, a nemáš s kým? Nevíš si rady s úkolem? Tak přijď do knihovny, kde ti rádi pomůžeme.

Pravidelně jednou týdně najdou děti ve svém oddělení Šmidingerovy knihovny proškolené dobrovolníky, kteří jim individuálně pomohou, s čímkoliv budou potřebovat. Tato pomoc je otevřena všem dětem, které ve škole momentálně něčemu nerozumí.

Projektu, jenž vymyslela Městská knihovna v Mikulově, se účastníme od roku 2015. Jeho smyslem je zpříjemnit lidem cestování, dát „nevyužitým“ knihám další šanci na nalezení nových čtenářů, nabídnout novou službu veřejnosti a popularizovat čtení. Jedná se o knihy, které jsou vyřazené z fondu knihovny nebo to jsou dary občanů, které knihovna již neupotřebí. Za knihy se nic neplatí, cestující si je mohou půjčit a vrátit je zpět či na jiné nádraží zapojené v projektu nebo si je mohou nechat. Případně mohou také do knihovničky přinést svoje knížky.

Projekt odstartoval v roce 2006 v Praze, ale od roku 2013 se začal rozrůstat i do dalších měst České republiky. Ambicí projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech čtou během jednoho večera známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace se usiluje o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.

Původní inspirací pro vznik různých knihobudek a miniknihoven je americký projekt nazvaný little free library. Pomalu a jistě se v minulých letech začaly první knihovničky objevovat i v Čechách, a to na různých veřejnosti přístupných místech, např. v telefonních budkách, v parcích, zdravotnických zařízeních a jiných veřejných institucích. Principem je vybrat si knihu, půjčit si ji a po čase ji buď vrátit nebo případně nahradit knihou další. Velmi obdobným projektem je Kniha do vlaku.

Noc s Andersenem je dalším projektem, pomocí něhož my jako knihovna svádíme
v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Chceme dětem názorně ukázat, že číst může být i dobrodružství, že v knihovně nemusí šeptat, že si u nás můžou nejen číst, ale i hrát, tvořit nebo soutěžit.

Myšlenka hlasitého nočního předčítání se postupně rozšířila do více než 1500  knihoven, škol a domů dětí a mládeže – a to nejen v Čechách. Těší nás, že jsme součástí tak úspěšného a živoucího projektu.

je projektem Svazu knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti. Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pak pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.

VašeLitaratura.cz je literární magazín, který přináší svým čtenářům zajímavé články o domácí i světové literatuře. Zaměřuje se jak na beletrii pro dospělé, tak na literaturu pro nejmenší čtenáře, komiksy a odbornou literaturu. Více se dočtete na www.vaseliteratura.cz

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Více se dočtete na www.celeceskoctedetem.cz

Proč nečteme si rádi? Protože nevíme co! ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Ať jste bloudící čtenář (prostě nevíte, co číst), znuděný čtenář (prostě jste už přečetli „vše“) či přesvědčený nečtenář (prostě nečtete) – ČTEnářův SYmpatický RÁDce Vám najde „ty pravé“! Ty, které Vás pobaví a potěší. Ty, které Vás ovlivní a posunou. Ty, u kterých nebudete chápat, jak jste je mohli míjet. Ty, které si zamilujete a budete se k nim neustále vracet. Ty, které pak budete dále sami doporučovat.

Knihy zařazené do této databáze se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací, které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka. Knižní tituly byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým. Více se dočtete na www.bibliohelp.cz

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Více se dočtete na www.ctenipomaha.cz