Rezervovat knihu

Pokud knihu máme v našem fondu, ale není momentálně k dispozici (je vypůjčená jiným čtenářem), je možné si ji rezervovat. Rezervaci je možné provést:

  1. Osobně v knihovně
  2. Telefonicky na 380 422 704
  3. Přes online katalog. Pokud jste dosud s katalogem nepracovali, postupujte dle návodu.
  4. Vyplněním formuláře vedle:

Formulář pro rezervaci

Ceník služby

avizo poštou
20,- Kč
avizo e-mailem nebo sms
zdarma