Pobočka Nový Dražejov

umístění: restaurace Myslivna

knihovnice: RNDr. Eva Štěpánková

půjčovní doba: lichá sobota 13.45 – 15.15

Nabízí k půjčení výběr nových knih a časopisů z fondu Šmidingerovy knihovny. Vlastní fond tvoří 1150 knih. Na 1 měsíc lze objednat i doporučenou četbu.