Naše knihovna podporuje Ukrajinu

KNIHOVNA POMÁHÁ - БІБЛІОТЕКА ДОПОМАГАЄ

Jako knihovna nemůžeme dělat mnoho, ale můžeme vám pomoct zorientovat se v dané situaci a v možnostech pomoci lidem z válkou zasažené Ukrajiny.

Jsme v situaci, kterou jsme si ještě před pár dny ani nedovedli představit. Obyčejní lidé, stejní jako my, kteří žijí obyčejný život, pracují v továrně, na poli, či v kanceláři, chodí do školy, navštěvují knihovny... jsou právě v přímém ohrožení svých životních jistot.

Mysleme na ně, podporujme je. Lze být informovaný, vyjádřit podporu, využít charitativní sbírky, poskytnout materiální pomoc, případně pak prostor uprchlíkům. Válka je hned vedle a otřese i naším světem. Držme se a pomáhejme!

Proběhla materiální sbírka na pomoc Ukrajině

INFORMACE - ІНФОРМАЦІЯ

 CHCI POMOCI FINANČNĚ

  • Člověk v tísni: SOS Ukrajina - profesionální humanitární organizace bude v první fázi zajišťovat především nejzákladnější potřeby podle aktuálně se vyvíjející situace, obvykle to bývají potraviny, finance a zázemí pro vnitřní uprchlíky
  • Český červený kříž - je v kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a finanční příspěvky používá především na nákup zdravotnického materiálu
  • Charita Česká republika - přispěním pomůžete k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  • Sbírka Unicef: Pomoc na Ukrajině - UNICEF na Ukrajině působí již od začátku konfliktu, darované peníze pomohou především dětem
  • Znesnáze (Nadační fond pomoci): Pomoc Ukrajině! - Sbírka pod záštitou organizace ADRA, finanční dary budou na nákup základní potřeby lidem zasaženým válečným konfliktem
  • Paměť národa - přispějete na nákup ochranných pomůcek a zdravotnického zabezpečení obráncům Ukrajiny, k humanitární pomoci lidem postiženým invazí ruské armády
  • Další sbírky -  výčet mnoha dalších sbírek na webu Stojíme za Ukrajinou

 CHCI POMOCI JINAK

 POTŘEBUJI POMOC

 INFORMACE X DEZINFORMACE

Velmi důležité je mít k dispozici kvalitní a pravdivé informace z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Užitečným nástrojem pro výběr a rozcestníkem je například rating médií Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky: https://www.nfnz.cz/rating-medii/.