Souborný katalog České republiky (CASLIN)

Katalog, který obsahuje záznamy knih ze všech knihoven ČR. Snadno tak zjistíte, ve které knihovně mají knihu, kterou hledáte.

SKAT - Souborný katalog naučné lit.

Souborný katalog naučné literatury - katalog Clavius.

Manuscriptorium

Evropská digitální knihovna rukopisů. Najdete zde zdigitalizované sbírky historických dokumentů z různých evropských knihoven.

JIB (Jednotná informační brána)

Nabízí jednotný přístup k různým informačním zdrojům. Můžete tak z jednoho místa prohledávat české i zahraniční zdroje jako jsou katalogy knihoven, souborné katalogy či databáze. Volně dostupné zdroje můžete získat v digitální podobě. Ty licencované jsou dostupné pro registrované uživatele Národní knihovny ČR.

Evropská digitální knihovna (WDL – World Digital Library)

Digitální knihovna, která obsahuje materiály ze zemí celého světa.

Kramerius

Digitální knihovna, ve které najdete přes 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.