Původní inspirací pro vznik různých knihobudek a miniknihoven je americký projekt nazvaný little free library. Pomalu a jistě se v minulých letech začaly první knihovničky objevovat i v Čechách, a to na různých veřejnosti přístupných místech, např. v telefonních budkách, v parcích, zdravotnických zařízeních a jiných veřejných institucích. Principem je vybrat si knihu, půjčit si ji a po čase ji buď vrátit nebo případně nahradit knihou další. Velmi obdobným projektem je Kniha do vlaku.

Cílů projektu je několik: přispět k rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, zavést novou službu pro veřejnost, zpříjemnit vnímání veřejného prostoru, popularizovat čtení a v neposlední řadě dát knihám šanci na další využití.

Strakonická mini.knihovna je umístěna v oddechové zóně Podskalí, v restauraci Zavadilka a je zapojena do projektu mini.knihovna.cz, který spravují studenti Masarykovy univerzity v Brně oboru knihovnictví a informačních studií. Pro veřejnost funguje od června 2015 a její grafický vzhled má „na svědomí“ výtvarnice Jitka Petrášová.