Příměstské tábory s knihovnou

Novinka letošního léta jsou příměstské tábory s knihovnou. Program pro děti bude připraven v daných termínech od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. Sraz je vždy v oddělení pro děti v knihovně na hradě a děti mohou přicházet již od 7:00 hod. Tábory vedou kvalifikované lektorky - Mgr. BcA. Tereza Machková, absolventka Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy a Katedry výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění a Bc. et BcA. Anna Knížková, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Hudební a taneční fakulty Akademie Múzických umění.

Program tábora bude podle plánu a podle počasí probíhat částečně uvnitř a částečně i venku, v docházkové vzdálenosti od hradu. Připravte tedy dětem pohodlné oblečení a obuv a dopolední, případně odpolední svačinu. V ceně tábora je pitný režim a oběd. Má-li Vaše dítě nějaké zvláštní dietní požadavky a nemůže společně docházet na oběd, uveďte to při přihlašování dítěte.

Přihlásit dítě lze osobně v knihovně nebo i přes webový formulář, v tom případě je třeba přijít přihlášku v knihovně dodatečně podepsat. Přihlášky přijímáme do naplnění maximálního počtu, nejpozději do 30. 6. 2023. Při podepsání přihlášky musíte souhlasit s našimi pravidly příměstských táborů, jejichž součástí jsou storno podmínky. Platba bude provedena na základě vystavené faktury.

Na začátku tábora je ještě nutné podepsat prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

 

Přihlášky na tábor 17. – 21. 7. Téma literárně dramatické.

Přihlášky na tábor 7. – 11. 8. Téma tanec.