je projektem Svazu knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti. Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pak pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince do května připraví pro prvňáky akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.) Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pak pro děti knížka pro prvňáčka -původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována speciálně pro tento projekt a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti koupit minimálně další tři roky. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.