Na výstavě "Vojtěch Kubašta - geniální ilustrátor" v Blatné

Lednový výlet pořádaný pod hlavičkou pobočky Šmidingerovy knihovny Za Parkem a strakonické Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (7. 1. 2023) jsme směřovali jednak k nově opravenému kostelu v Paštikách, jednak do blatenského muzea na výstavu Vojtěcha Kubašty. Tu jsme si zvolili proto, že si Kubaštova prostorová leporela a betlémy všichni pamatujeme z dětství a máme je velmi rádi. Obdivujeme jeho um a nápaditost a těšilo nás, že se můžeme o něm dovědět i něco nového. Ne všichni jsme například věděli, že vystudoval původně architekturu.