Sankční poplatky

Upomínka - děti (od 11. dne)
1,- Kč/ks/den
Upomínka - dospělí (od 11. dne)
3,- Kč/ks/den
MVS - překročení výpůjční lhůty o každý den
10,- Kč
ztráta dokumentu
- cenu stanoví knihovník (pořizovací cena + 150,- Kč)
ztráta časopisu
- cenu stanoví knihovník (dvojnásobek pořizovací ceny)
částečné poškození knihy
- cenu stanoví knihovník
poškození nebo ztráta stolní hry, tématického kufříku
- aktuální tržní cena, popř. nové exempláře totožných předmětů
poškození nebo ztráta obalu CD, DVD
20,- Kč