16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Procházka z Radomyšle do Strakonic

Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd (cíl – Radomyšl zastávka). Půjdeme ke kostelu sv. Jana a k židovskému hřbitovu, dál po zpevněných stezkách přes Domanice a Řepické rybníky do Strakonic (cca 10 km). Po cestě si můžeme povídat např. o ochranářských aktivitách v roce 2018 a o možnostech do budoucna. Více na www.csop-strakonice.net.

Datum: 
Sobota, Březen 16, 2019 - 06:55
Oddělení: 

Akce - omezení pro účastníky

Podle platného vládního nařízení jsou návštěvníci akcí povinni:

 • nevykazovat příznaky onemocnění Covid 19
 • používat ochranný prostředek dýchacích cest, konkrétně respirátor nebo nanoroušku
 • prokázat svou bezinfekčnost splněním jedné z následujících podmínek:
  • očkování proti nemoci Covid 19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo 14 dní
  • negativní test na nemoc Covid 19 (antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní)
  • méně než 180 dní od onemocnění Covid 19
  • čestné prohlášení o absolvování testu ve školském zařízení (nebo potvrzení školy)

Dle vládního nařízení (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorovi akce kontrolovat u návštěvníků předchozí podmínky účasti a zároveň návštěvníkům nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že návštěvníci splnění podmínek neprokáží, či prokázat odmítnou, zakazuje se organizátorovi umožnit těmto návštěvníkům účast na akci.