Nabídka vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy

 

 

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na čtenářskou gramotnost, motivaci ke čtenářství, reflexi literárního díla a informační gramotnost, která zahrnuje vyhledávání v tradičních i moderních zdrojích, vyhodnocování relevance a zpracování informací. Programy jsou založené na principu interakce. Využíváme metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné techniky, slovní i pohybové hry a metodu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Programy splňují požadavky Šablon pro MŠ a ZS I a Šablon pro SŠ a VOŠ I na podporu inovativního vzdělávání žáků.

Naším cílem je být partnery ve vzdělávacím procesu. Nabízená témata zasahují do literární výchovy, historie, přírodopisu i zeměpisu. Doplňují probírané učivo a poskytují jiný pohled a přístup k dané problematice. Naše nabídka se ale dotýká i dalších společenských okruhů, jako jsou kulturní povědomí a vyjádření, výuka moderních dějin, EVVO, občanské vzdělávání a demokratické myšlení.

U jednotlivých programů jsou uvedeny vzdělávací oblasti, do kterých program zasahuje, a klíčové kompetence, na jejichž rozvíjení se zaměřuje. Barevně označené programy a projekty kladou důraz na inovativní vzdělávání žáků.

Pokud nějaké téma v naší nabídce chybí, je možné je na požádání připravit.

Naše knihovna je připravena spolupracovat i na dlouhodobějších projektech a cyklech rozvíjejících čtenářskou a informační gramotnost. Podrobnější informace jsou vždy u jednotlivých nabídek.

Vzdělávací programy objednávejte na adrese detske@knih-st.cz , tel. 380 422 708