Regionální literatura

Regionální literaturu naleznete v oddělení pro dospělé v sekci naučné literatury. Shromažďují se zde informace regionálního charakteru, tedy vše, co se jakkoli týká regionu Strakonice. Najdete zde materiály o historii Strakonic i obcí a měst v našem okrese, mapy i statistické přehledy. Jsou zde k dispozici regionální periodika a tiskoviny, vyhlášky, informační bulletiny apod.

 

Také se zde mapují události i osobnosti, jež mají vztah k strakonickému okresu, narodili se zde, působili zde nebo jen psali o zdejším kraji. Můžete se seznámit s místními památkami, historií, zajímavostmi, zvyky i přírodou.

 

Fond regionální literatury:

  • materiály z tohoto fondu se půjčují na 14 dní
  • v současnosti je zde na 2200 titulů knih a 25 titulů periodik týkajících se Strakonického regionu
  • nejstarší publikací z roku 1827 jsou Čelakovského Litevské národní písně
  • náš fond neustále doplňujeme novými i staršími tituly
  • nejmenší kniha: Ohlasy písní ruských, Ohlasy písní českých - 35 x 27 mm
  • nejstarší časopis: Poutník od Otavy z r. 1859

Vyzýváme všechny, kdo vydají knihu (i vlastním nákladem), časopis, napíší diplomovou, disertační, či jinou práci týkající se našeho regionu, o její nabídnutí do regionálního oddělení ŠK Strakonice.