Z činnosti

Přednášky pro veřejnost
Přednášky se konají v počtu přes 20 akcí ročně v budově strakonického gymnázia, ve společenském sále ŠK nebo na pobočce. Hosty jsou odborníci z nejrůznějších oblastí, nejčastěji historie a přírodních věd. Vstupné na přednášky (stejně jako na další akce pobočky) se buď nevyžaduje, nebo je dobrovolné. Objednávání není zavedeno, a pokud je u některé akce nutné, je to předem uvedeno.
 
Celodenní výlety 
V současné době pořádáme 12 i více přírodovědných výletů ročně do bližšího i vzdálenějšího okolí Strakonic, doplňovaných povídáním o přírodních, historických a literárních zajímavostech.  V letech 1997–2009 je vedl vynikající strakonický botanik pan Václav Chán, který bohužel již zemřel. Nyní v předávání odborných vědomostí pokračuje bývalý předseda strakonické Základní organizace ČSOP Ing. Vilém Hrdlička a spolu s ním někdy i šumavský průvodce Ing. Josef Pecka, mykolog Libor Hejl, tvůrce přírodních zahrad František Langmajer a další hosté. Podrobné zápisy z výletů jsou od roku 2000 uveřejňovány na www.csop-strakonice.net.
 
Spolek Ledňáčci 
V rámci celostátní aktivity při ČSOP Mladí ochránci přírody se pod záštitou pobočky ŠK Za Parkem schází téměř každé páteční odpoledne (kromě prázdnin) spolek Ledňáčci. Jde o volné sdružení rodin se zájmem o přírodu a její ochranu, o tradice a lidové hry, o společný odpočinek i sdílení zkušeností. Schůzky jsou zaměřené na nenásilné poznávání života ve městě i v jeho okolí a na nejrůznější aktivity venku i pod střechou, tvořivé činnosti, mikroskopování atd. Mohou se jich účastnit (i nepravidelně) jak rodiče s dětmi, tak děti či dospělí samostatně. Lze přijít i s miminkem v kočárku. Náměty na hry, na zdravější (i pro okolí) způsob života, předávání zkušeností, poznávání druhů rostlin a živočichů, jejich soužití, potřeb atd., tomu všemu se na schůzkách věnují především dospělí - a ti to pak podle vlastního uvážení předávají svým dětem postupně, s ohledem na povahu a situaci. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale ne nutná - záleží jen na času a chuti. Není-li určeno jinak, sraz je před hradem u vývěsky ŠK.
 
Autobusové zájezdy 
Zájezdy nejen za přírodními krásami se v posledních několika letech konaly dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Jejich budoucnost závisí na tom, kdo bude mít zájem a s jakými návrhy kdo přijde. Zájezdy jsou určeny jak stálým příznivcům akcí pobočky, tak novým zájemcům. Přizpůsobujeme se i těm, kdo už pro vyšší věk neujdou tolik kilometrů, kdo chtějí vzít s sebou miminko apod.
 
Tvořivé podvečery 
TP se konají každý měsíc (kromě prázdnin) v budově pobočky.  S pozvaným lektorem se věnujeme některé z výtvarných technik. Cílem je ukázat, že není třeba se bát – stačí vzít materiál do ruky a všímat si, co sám „chce“ a dovolí, vzájemně se nápady inspirovat. Na místě je připraveno vše, co je k předvedení techniky potřeba, a tak je na každém, jestli si vezme  na TP i něco z domova,  nebo ne.
 
Hraní na kantely 
Tato společná akce pobočky ŠK a spolku Spona vzešla v roce 2011 z kurzu ŠK Dlabej a hrej, při němž si mohli zájemci sami vytvořit netradiční hudební nástroj - kantelu. Původně mělo jít o jednorázové setkání, ale díky velkému zájmu se hraní opakuje každý měsíc (kromě prázdnin) a repertoár se stále rozšiřuje. Vítány jsou i další nástroje. K poslechu a zpěvu je zvána i široká veřejnost.

„Výměnný obchod“
Děti přinášejí odložené drobné hračky, obrázky, výrobky apod. a mohou si jiné zase odnést. Čtenáři při každoroční říjnové akci Týden knihoven darují ŠK knihy, které již nepotřebují. Prodávají nebo vyměňují se při té příležitosti také knihy vyřazené z fondu pobočky.
 
Ostatní aktivity 
Na pobočce ŠK se koná celá řada průběžných akcí, do kterých se může veřejnost zapojovat svými příspěvky a uvádět tak do praxe jak znalosti z knih, tak nejrůznější zkušenosti. Jedná se např. o výstavky přírodnin (zimní větvičky k určování podle pupenů a borky, kvetoucí rostliny), obrázků, fotografií, ručních prací atd. 

Kdykoliv je možno přispět např. k projektům Paměť strakonických stromů, Burza námětů na cestování, Nejmilejší knihy nebo k výzdobě oken a stolů podle ročních období a svátků.

Ke všem ukázkám ručních prací a různých výtvarných technik se nejen půjčují návody a pořádají se Tvořivé podvečery, ale je možno si domluvit i individuální lekci, při které si čtenář nechá náročnejší postupy předvést a sám si je vyzkouší. Stejně tak se senioři nebo maminky na MD mohou přijít učit práci s internetem