Mini.knihovny

Původní inspirací pro vznik různých knihobudek a miniknihoven je americký projekt nazvaný little free library. Pomalu a jistě se v minulých letech začaly první knihovničky objevovat i v Čechách, a to na různých veřejnosti přístupných místech, např. v telefonních budkách, v parcích, zdravotnických zařízeních a jiných veřejných institucích. Principem je vybrat si knihu, půjčit si ji a po čase ji buď vrátit nebo případně nahradit knihou další.

Cílů projektu je několik: přispět k rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, zavést novou službu pro veřejnost, zpříjemnit vnímání veřejného prostoru, popularizovat čtení a v neposlední řadě dát knihám šanci na další využití.

Ve Strakonicích jsme umístili miniknihovničky na tato místa:

  • Knihobudka u kostela Sv. Markéty
  • Na Podskalí u restaurace Zavadilka (Podskalí 72)
  • Infocentrum pro seniory (U Sv. Markéty 58)
  • Lahůdkářství Malinová v OC Maxim (Bezděkovská 30)
  • Nádražní budova ČD

Více informací