Ekoporadenství

Z historie

V září 2005 Šmidingerova knihovna rozšířila své služby o ekoporadenství. Připojila se k projektu "Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji". Vznikla krajská síť environmentálních center (zkráceně KRASEC). Tento projekt byl ukončen v květnu 2007, nicméně Ekoporadna ve Šmidingerově knihovně pokračuje ve své činnosti. S občanským sdružením Krasec zůstáváme v úzkém kontaktu.

 

Všeobecné ekoporadenství

Touto činností se snaží Šmidingerova knihovna rozšířit svoji působnost v informačních a osvětových aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a snaží se zvýšit povědomí strakonických obyvatel o této problematice.

Zájemci se na nás mohou obracet s všeobecnými dotazy týkajícími se ochrany přírody, krajiny a zvířat, šetrné domácnosti, úspor energií, třídění odpadů, zdravé výživy apod.

Konzultace můžete vyřizovat jak osobně, tak i mailem či po telefonu (kontakty a návštěvní hodiny uvedeny na hlavní stránce). Dotazy zodpovíme sami, nebo je budeme konzultovat s odborníky na dané téma, případně zprostředkujeme kontakt.

Nabízíme rozsáhlý fond knižních a propagačních materiálů a informací k těmto tématům:

 • zdravá výživa
 • biopotraviny
 • práva zvířat
 • vegetariánství
 • ochrana fauny
 • ochrana krajiny
 • ekologická legislativa
 • chráněná území
 • spotřebitelská ekologie
 • třídění odpadů
 • bioodpady a kompostování
 • doprava
 • potraviny
 • energetika
 • úsporné bydlení
 • obnovitelné zdroje
 • organizace na ochranu ŽP

Můžete se na nás obracet i v následujících případech:

- dochází k poškozování životního prostředí ve vašem okolí

- chtěli byste ohlásit negativní jev ve spojitosti s životním prostředím a nevíte jak

- nedaří se vám komunikovat s orgány státní správy

- rádi byste se zapojili do konkrétní ochrany přírody na Strakonicku

- pořádáte environmentálně laděnou akci a chtěli byste pomoci s její propagací

Pro jakýkoli dotaz nás neváhejte kontaktovat:

Kontaktní formulář

 

Užitečné odkazy

www.ekoporadny.cz

Přehled ekoporaden v České republice

www.cenia.cz

Česká informační agentura životního prostředí

www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.cizp.cz

Česká inspekce životního prostředí

www.ekolist.cz

Zpravodajský server o životním prostředí

www.enviweb.cz

Server pro odborníky na životní prostředí

www.priroda.cz

Server věnovaný přírodě

www.csop.cz

Český svaz ochránců přírody

www.greenpeace.org/czech/cz

Greenpeace ČR

www.hnutiduha.cz

Hnutí Duha

www.calla.cz

Calla - sdružení pro záchranu prostředí

arnika.org

o.s. Arnika

www.rosacb.cz

Společnost pro ekologické informace a aktivity

www.cegv-cassiopeia.cz

CEGV Cassiopeia

www.detizeme.cz

o.s. Děti Země

www.zelenykruh.cz

Asociace ekologických organizací

www.spolecnostprozvirata.cz

Společnost pro zvířata

www.svobodazvirat.cz

Svoboda zvířat