Neziskový sektor

Informační centrum NO podporuje české nevládní neziskové organizace v dosahování jejich cílů, přispívá k rozvoji občanského sektoru v České republice. Svými aktivitami pomáhá IC NO vytvářet cestu k občanské společnosti, jejíž hybnou silou jsou právě nevládní neziskové organizace. 

 

Naší činností v této oblasti je:

- Poradenství pro neziskové organizace

- Výpomoc v propagačních, organizačních nebo fundraisingových aktivitách

- Informace a propagační materiály k fungujícím NO na Strakonicku

- Výpomoc pro nově vznikající NO

- Poskytování rozsáhlého knižního a informačního fondu k problematice NO

- Aktualizace adresáře NO na Strakonicku

 

Adresář neziskových organizací

V roce 1999 vydalo Regionální centrum ICN při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích Adresář neziskových organizací. Poprvé byla zmapována činnost nevládních neziskových organizací působících v regionu Strakonicka. V roce 2005 Adresář vyšel tiskem. Jeho elektronickou podobu naleznete zde (http://www.knih-st.cz/oddeleni-knihovny/ekoporadna-ic-no/seznam-neziskovek). V současné době připravujeme aktualizaci adresáře na základě údajů o organizacích rekodifikovaných dle nového občanského zákoníku.

 

Užitečné odkazy

 

www.neziskovky.cz

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.

www.ecn.cz

Econnect - zpravodajsko-informační servis z neziskového sektoru

www.dobrovolnik.cz

Portál o dobrovolnictví

www.obcanskeporadny.cz

Asociace občanských poraden

www.cpkp.cz

Centrum pro komunitní práci