Neziskový sektor

Informační centrum NO podporuje české nevládní neziskové organizace v dosahování jejich cílů, přispívá k rozvoji občanského sektoru v České republice. Svými aktivitami pomáhá IC NO vytvářet cestu k občanské společnosti, jejíž hybnou silou jsou právě nevládní neziskové organizace. 

 

Naší činností v této oblasti je:

- Poradenství pro neziskové organizace

- Výpomoc v propagačních, organizačních nebo fundraisingových aktivitách

Akce

Jednou z hlavních činností našeho pracoviště je pořádání nejrůznějších environmentálně laděných akcí. Některé jsou jednorázové, některé se pravidelně opakují. Termíny a jejich náplň můžete sledovat v přehledu. Pro informaci o jakékoli akci a pro přidání vaší adresy k pravidelnému rozesílání informací o akcích nás můžete kontaktovat zde:

Kontaktní formulář

 

Farmářské trhy Strakonice

Ekoporadenství

Z historie

V září 2005 Šmidingerova knihovna rozšířila své služby o ekoporadenství. Připojila se k projektu "Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji". Vznikla krajská síť environmentálních center (zkráceně KRASEC). Tento projekt byl ukončen v květnu 2007, nicméně Ekoporadna ve Šmidingerově knihovně pokračuje ve své činnosti. S občanským sdružením Krasec zůstáváme v úzkém kontaktu.

 

Informační centrum neziskových organizací, ekoporadna

Specifické oddělení knihovny sídlící na Husově ulici 380 (ve stejné budobě jako pobočka ŠK Za parkem). Zabývá se všeobecným ekoporadenstvím a poradenstvím v oblasti neziskového sektoru. Nabízí velké množství informačních materiálů v letákové a knižní podobě. Organizuje řadu akcí, zaměřených na přírodu a ochranu životního prostředí.